CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MY LIFE AS TUTOR: Reflections on Two Recent Experiences

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
arXiv:physics/9906028 (1999)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215011

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur