CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Astrophysical Dynamics 1999/2000: Merging Research and Education

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
arXiv:physics/0006023 (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215010

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur