CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Astrophysical dynamics 1999/2000 : Proceedings of the (students') workshop held at Onsala Space Observatory 12 and 13 January, and 1 March, 2000

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
(2000)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215007

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur