CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hot topics in astrophysics 2002/2003 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 14 and 15 May 2003

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium) ; C. Petersson ; D. Persson ; O. Agertz
(2003)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215003

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur