CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computation of Turbulent Buoyant Flows in Enclosures with LRN k-omega Models

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Heat and Fluid Flow Vol. 20 (1999), p. 172-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur