CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Dynamic One-Equation Model for Simulation of Flow Around a Square Cylinder

Ahmad Sohankar Esfahani (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Christoffer Norberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Engineering Turbulence Modelling and Experiments 4 / Rodi, W., Laurence, D. p. 227-236. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur