CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Second-Order Correction of the k-eps Model to Account for Non-Isotropic Effects due to Buoyancy

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 33 (1990), p. 2599-2606.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur