CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulation of Flow past a Square Cylinder

Ahmad Sohankar Esfahani (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Christoffer Norberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
ASME/JSME Fluid Engineering Division Summer Meeting, Paper FEDSM99-7172 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-10-20.
CPL Pubid: 21493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur