CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-Eddy Simulations of Turbulent Flow in a Rotating Square Duct

J. Pallares ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Physics of Fluids A Vol. 12 (2000), 11, p. 2878-2894.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur