CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Reynolds Number Effects in Ventilated Rooms: A Numerical Study

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; P.V. Nielsen ; C. Topp
Air Distribution in Rooms, (ROOMVENT 2000) / Awbi, H.B. p. 307-312. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur