CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Room Airflows with Low Reynolds Number Effects

C. Topp ; P.V. Nielsen ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Air Distribution in Rooms, (ROOMVENT 2000) / Awbi, H.B. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur