CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data from: Foraging mode of spiders affects risk of predation by birds.

Bengt Gunnarsson ; Kerstin Wiklander (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Dryad Digital Respository (2015)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Primary data


Shared data deposited in the Dryad digital respositoryDenna post skapades 2015-04-07.
CPL Pubid: 214874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur