CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model Experiments with low Reynolds Number Effects in a Ventilated Room

P.V. Nielsen ; C. Filholm ; C. Topp ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Air Distribution in Rooms, (ROOMVENT 2000) / Awbi, H.B. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur