CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum

Ahmad Sohankar Esfahani (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Christoffer Norberg
Journal of Fluids Engineering Vol. 122 (2000), 3, p. 643.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur