CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Two-Equation Eddy Viscosity Transport Model for Turbulent Flow Computation

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIAA Journal Vol. 38 (2000), 7, p. 1196-1205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur