CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reynolds Stress Transport Modeling of Transonic Flow Around the RAE2822 Airfoil

Thomas Hellström (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; A. Rizzi
32nd Aerospace Sciences Meeting, AIAA 94-0309, Reno (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur