CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of the Flow Around an Aerospatiale A-aerofoil

Simon Dahlström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 11-14 September (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 21482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur