CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LESFOIL: A European Project on Large Eddy Simulations Around a High-lift Airfoil at High Reynolds Number

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
ECCOMAS 2000, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 11-14 September (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur