CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaskraftverk i Ringhals? En miljökonsekvensstudie på uppdrag av Varbergs kommun

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; A. Linusson ; G. Petersson
1990.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 214801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur