CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid LES-RANS: A Combination of a One-equation SGS Model and a k-omega Model for Predicting Recirculating Flows

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
ECCOMAS CFD Conference (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur