CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonylfenoler i förorenad jord och sediment i Mölndalsån

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för Vatten Miljö Transport)
2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 214799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur