CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synteskurs Hållbar samhällsbyggnadsteknik - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för Vatten Miljö Transport) ; J. Emanuelsson ; Claes-Göran Wenestam ; Gunnar Lannér
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 214798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur