CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Källor och flöden av nya organiska miljögifter i Stockholms dagvatten - en litteraturstudie

L. Blom ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Per-Arne Malmqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Stockholm : Stockholms Miljöförvaltning, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 214795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur