CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyttslam som adsorbent för tungmetaller?

Jesper Knutsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; M. Pålsson ; Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
: Miljökemiska laboratoriet BoM, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 214794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur