CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Screening av organiska miljögifter i snö

Karin Björklund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum ; Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Umeå : Trafikverket, 2010.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-04-02. Senast ändrad 2017-02-07.
CPL Pubid: 214792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur