CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Near-wall Behavior and its Effect on Heat Transfer for k-omega and k-eps Turbulence Models in Rib-roughened 2D Channels

Jonas Bredberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; H. Iacovides (Institutionen för tillämpad mekanik)
Turbulence Heat and Mass Transfer 3 / Nagano, Y., Hanjalic, K., Tsuji, T. p. 381-388. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur