CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Wall Boundary Condition for Computing Heat Transfer With k-omega Models.

Jonas Bredberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
IMECE/ASME HTD-Vol. 365-5 p. 243-250. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur