CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-Eddy Simulations of Turbulent Heat Transfer in Stationary and Rotating Square Duct

Jordi Pallares ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Physics of Fluids A Vol. 14 (2002), 8, p. 2804-2816.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-04-01.
CPL Pubid: 21473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur