CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Numerical Study of Turbulent Forced Convection in a Square Duct Using Different Turbulence Models

M. Rokni (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Bengt Sundén (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Numerical Methods in Thermal Problems Vol. 9 (1995), p. 205-216.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-07-22.
CPL Pubid: 21471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur