CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Efficient and Stable Solution Procedure of Compressible Turbulent Flow on General Unstructured Meshes Using Transport Turbulence Models

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; L. Stolcis
AIAA paper 95-0342, 33rd Aerospace Sciences Meeting, Reno (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur