CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driving while fatigued in slippery road conditions - a neglected issue

I. Radun ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; M. Ingre ; J. Radun ; Ola Benderius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; G. Kecklund
Journal of Sleep Research (0962-1105). Vol. 23 (2014), p. 268-268.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Supplement: 1
Special Issue: SI
Meeting Abstract: P845Denna post skapades 2015-03-31. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 214693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Neurologi

Chalmers infrastruktur