CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Allocation in Nonlinear Flexible-Grid Fiber-Optic Networks

Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015; Los Angeles; United States; 22-26 March 2015 p. 7121834. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We describe a novel method for joint resource allocation in flexible-grid networks
based on a nonlinear impairment model. Compared with the fixed-grid WDM benchmark,
our algorithm achieves 38% bandwidth saving and significant transmission distance extension.

Nyckelord: Optical communications, Networks, network optimization.


Paper Tu2I.5Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 214690

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur