CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transonic Inviscid/Turbulent Airflow Flow Simulations Using a Pressure Based Method with Higher Order Schemes

G. Zhou (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; E. Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Lecture Notes in Physics / Deshpande, S.M., Desai, S.S., Narasimha, R. Vol. 453 (1995), p. 372-377.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur