CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ground-based FTIR observations of chlorine activation and ozone depletion inside the Arctic vortex during the winter of 1999/2000

Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Journal of Geophysical Research - Atmospheres (0148-0227). Vol. D20 (2002), 107, p. 2156-2202.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-31. Senast ändrad 2015-03-31.
CPL Pubid: 214688

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur