CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Lift Airfoil Flow Simulations Using a Two-Layer Reynolds Stress Transport Model

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
5th International Symposium on Refined Flow Modelling and Turbulence Measurements p. 777-784. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur