CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 3.3 kW Onboard Battery Charger for PHEVs

Saeid Haghbin (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 73 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-03-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 214668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur