CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Two Fast-Chemistry Combustion Models and Turbulence Modeling in Variable Density Flow

J. Nisbet (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; E. Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proc 1st European Comp. Fluid Dynamics '92 Vol. 1 (1992), p. 557-563.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur