CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navier-Stokes Computation of Airfoil in Stall Using Algebraic Reynolds-Stress Model

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; A. Rizzi
AIAA-paper 92-0195, 29th Aerospace Sciences Meeting, Reno (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur