CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation of the Flow Around a High-Lift Airfoil Using an Explicit Code and an Algebraic Reynolds Stress Model

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proc. 7th Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow p. 852-862. (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur