CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of Gross Polluting Ships to Promote a Level Playing Field within the Shipping Sector

Johan Mellqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Johan Ekholm (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Kent Salo (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Jörg Beecken (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-31. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214636

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Geovetenskap och miljövetenskap
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur