CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Second Moment Closure for Calculation of Turbulent Recirculating Flows in Complex Geometries with Collocated Variable Arrangement

Bijan Farhanieh (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Bengt Sundén (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal for Numerical Methods in Fluids Vol. 16 (1993), p. 525-544.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur