CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attitudes towards IT and use of LMS in Teacher Education: A Swedish case study.

Karin Ekman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Johan Lundin ; Lars Svensson
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference p. 900-906. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-03-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 214590

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Lärande
Mänsklig interaktion med IKT
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur