CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attitudes towards IT and use of LMS in Teacher Education: A Swedish case study.

Karin Ekman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Johan Lundin ; Lars Svensson
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference p. 900-906. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-03-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 214590

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Lärande
Mänsklig interaktion med IKT
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur