CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Hybrid LES/RANS Model Based on a One-Equation SGS Model and a Two-Equation k-omega Model

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik)
The Second International Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena / Lindborg, E., Johansson, A., Eaton, J., Humphrey, J., Kasagi, N., Leschziner, M., Sommerfeld, M. Vol. 2 (2001), p. 175-180.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur