CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signal processing techniques for anywhere, anytime positioning

M. Luise ; C. Fernandez-Prades ; S. Gezici ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (1687-6172). (2014)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-30. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 214577

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur