CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Model for Estimating Three-Dimensional Boundary Layers in Rotating Duct Flow at High Rotation Rates

J. Pallares ; F. X. Grau ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
The Second International Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena / Lindborg, E., Johansson, A., Eaton, J., Humphrey, J., Kasagi, N., Leschziner, M., Sommerfeld, M. Vol. 1 (2001), p. 359-364.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur