CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and validation of a Renault Mégane finite element model for full-scale pedestrian impact simulations

Ruth Paas (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Rapport]

In this report, the development and validation of a Finite Element (FE) vehicle model is presented which is intended for simulation of past full-scale pedestrian experiments with post-mortem human subjects. The model is primarily intended for evaluation of the pedestrian Human Body Model (HBM) “Total HUman Model for Safety” (THUMS) version 4.0 but can also be used for evaluation of other FE-HBM models.

Nyckelord: Finite Element, Vehicle Model, Vehicle Safety, PedestrianDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-30. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 214562

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur