CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DME combustion in heavy duty diesel engines

Henrik Salsing ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 248th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), San Francisco, AUG 10-14, 2014 (0065-7727). Vol. 248 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting Abstract: 37-ENFLDenna post skapades 2015-03-30. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 214541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur