CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On CFD and Transient Flow in Vehicle Aerodynamics

S. Perzon (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
SAE Technical Paper 2000-01-0873, Detroit (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur