CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monofunctionalization and Dimerization of Nanoparticles Using Coordination Chemistry

M. R. Dewi ; Tina Gschneidtner (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; S. Elmas ; M. Ranford ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; T. Nann
ACS Nano (1936-0851). Vol. 9 (2015), 2, p. 1434-1439.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper describes a strategy for controlled nanoparticle dimerization by using a solid support approach. Two types of nanoparticles have been linked by using a 5-([2,2':6',2"-terpyridine]-4'-yloxy)pentan-1-amine (terpy-amine) iron complex. The strategy includes two major steps: first, the monofunctionalization of individual nanoparticles with terpy-amine ligand molecules on a solid support, followed by release of monofunctionalized particles and subsequent dimerization. The versatility of the approach was demonstrated by dimerizing two different types of nanoparticles: spherical gold and cube-shaped iron oxide nanoparticles.

Nyckelord: nanoparticles, colloids, nanostructures, dimerization, solid-state synthesisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-27.
CPL Pubid: 214419

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Single Molecule Nano Electronics (SIMONE) (EC/FP7/337221)