CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Element Modelling and Simulation of Compressive Crushing

Johannes Quist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: DEM, Simulation, Modelling, Cone Crusher, HPGR, Crushing, Breakage



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-26. Senast ändrad 2015-06-25.
CPL Pubid: 214349